Reprezentacja przed organami i sądami

Reprezentowanie podatników w roli pełnomocnika przed organami oraz sądami administracyjnymi

Posiadane uprawnienia, wiedza oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam na skuteczne reprezentowania naszych klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

W ramach świadczonych usług występujemy w roli pełnomocnika w całym procesie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego oraz postępowania sądowego dbając o prawa naszych klientów.

W ramach świadczonych usług sporządzamy m.in.:

– odwołania od decyzji wydanych przez naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych,

– zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia,

– skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych,

– skargi kasacyjne do naczelnego sądu administracyjnego.

Reprezentowanie klientów w roli pełnomocnika oraz obrońcy przed organami oraz sądami powszechnymi

Kancelaria świadczy kompleksowa obsługę podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych   z zakresu reprezentacji przed wszystkimi organami i sądami powszechnymi w Polsce, w tym  z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego