Blog

Polski Ład – estoński CIT

W wyniku zmian w ramach Polskiego Ładu opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński cit) stało się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

Czytaj więcej

Polski Ład – zmiany w estońskim CIT

Estoński cit to potoczną nazwa ryczałtu od dochodów spółek. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu w zakresie estońskiego citu zostały bardzo pozytywnie odebrane przez środowisko doradców podatkowych jak i samych przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Zmiany w ramach Polskiego Ładu w kontekście Spółki komandytowo akcyjnej

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu spowodowały, że atrakcyjność spółki komandytowo-akcyjnej jeszcze bardziej wzrosła i coraz większa grupa podatników decyduje się właśnie na tę formę opodatkowania.

Czytaj więcej

Ceny transferowe – zmiany w ramach Polskiego Ładu

W poprzednich wpisach przybliżyłem wam najważniejsze kwestię związane z tematyką cen transferowych. W ostatnim czasie rozmowy w szeroko rozumianej branży podatkowo-księgowej zostały zdominowane przez rewolucyjne zmiany wprowadzone pakietem ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Czytaj więcej

Ceny transferowe pozostałe limity

Jedna z grup podmiotów która jest zobowiązana do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych to podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż kontrolowana.

Czytaj więcej

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym poszczególne progi.

Czytaj więcej

Ceny transferowe

Ustawodawcy zdefiniował cenę transferową jako rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy.

Czytaj więcej

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna łączy ochronę środowiska z korzyścią podatkową poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania o sumę wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Czytaj więcej

Ulga IP Box

Wdrożenie ulgi IP Box umożliwia opodatkowanie dochodu preferencyjną 5 % stawką podatku dochodowego. Preferencyjna stawka ma zastosowanie do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Czytaj więcej

Ulga B+R

W poprzednim wpisie przybliżyłem wam czym jest działalność badawczo-rozwojowa oraz wspomniałem o dwóch ulgach z nią związanych . W tym wpisie opiszę pierwszą z nich tj. ulgę B+R.

Czytaj więcej

Działalność badawczo rozwojowa

W ostatnich miesiącach dwa produkty podatkowe, cieszą się szczególnym zainteresowaniem, wśród polskich podatników. Jeden z tych produktów to ulga IP Box skierowana m.in. dla programistów.

Czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego z art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik będący osoba niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne  ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Czytaj więcej

Źródła i wykładania prawa podatkowego

Najważniejsze ustawy podatkowe nakładające prawa i obowiązki na podatników  to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

Czytaj więcej