Prawno-podatkowa obsługa przedsiębiorstw

Prawno-podatkowa obsługa przedsiębiorstw

Prawo podatkowe, prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne w bardzo dużym stopniu wpływają na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

W ramach tego obszaru świadczymy następujące usługi:

– doradztwo w zakresie umów spółek oraz ich zmian,

– rejestracja spółek, w tym rejestracja drogą elektroniczną,

– doradztwo w zakresie przekształcenia i likwidacji podmiotów gospodarczych,

– obsługa korporacyjna spółek, w tym wsparcie dla zarządu oraz rad nadzorczych,

– zmniejszenie ryzyka prowadzenie przedsiębiorstwa poprzez nieustanne monitorowanie zmian w przepisach prawa,

– monitoringiem należności i windykacją,

optymalizacja podatkowa.

Zapewnienie bezpiecznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalizowanie zobowiązań podatkowych naszych klientów to główne priorytety działalności kancelarii. Na bazie wiedzy oraz  zdobytych doświadczeń opracowujemy oraz wdrażamy rozwiązania podatkowe powodujące oszczędności na poziomie od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Najpopularniejsze obecnie metody optymalizacyjne to wdrożenie ulg:

– IP BOX skierowanej m.in. dla programistów na własnej działalności gospodarczej. Wdrożenie ulgi umożliwia opodatkowanie dochodów z kwalifikowanego IP  5 % stawką podatku dochodowego, oraz

– B+R skierowanej dla podmiotów, które w ramach działalności badawczo-rozwojowej ponoszą koszty kwalifikowane. Wdrożenia ulgi umożliwia ponowne odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania, a zatem ten sam koszt dwukrotnie pomniejsza wysokość podatku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności badawczo rozwojowej oraz związanych z nią  ulgami podatkowymi to zapraszamy na naszego bloga:
Sprawdź