Księgowość

Księgowość, Kadry i Płace

Oferujemy szeroki zakres obsługi księgowo-kadrowo-płacowej dla mikro oraz małych przedsiębiorców.

Zakres usług księgowych obejmuje:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

– prowadzenie ewidencji przychodów,

– prowadzenie ewidencji a potrzeby podatku od towarów i usług,

– prowadzenie ewidencji lub wykazu środków trwałych,

– roczne rozliczenia dochodów.

Zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej,

– rozliczenia wynagrodzeń,

– deklaracje rozliczeniowe z zakładem ubezpieczeń społecznych,

– rozliczenia PIT 11,

– wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

Dlaczego warto przenieść księgowość do kancelarii Kujawa Group?

Przenosząc księgowość do naszej kancelarii otrzymujesz kompleksową obsługę podatkowo-księgową. Posiadamy własny zespół prawno-podatkowy, który rozwiązuje bieżące problemy naszych klientów oraz wdraża zgodne z prawem rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową ich zobowiązań.

W jaki sposób są świadczone usługi księgowe w kancelarii Kujawa Group?

Usługi księgowe są świadczone w sposób tradycyjny tj. poprzez stacjonarne biura oraz w sposób on-line tj. poprzez elektroniczną wymianę dokumentów. Każdy klient sam decyduję, która forma współpracy jest dla niego najbardziej dogodna.

Czy poziom oferowanych cen za usługi księgowe jest dużo wyższy niż w biurach rachunkowych nie posiadających własnego działu prawno-podatkowego?

Opłaty za świadczone w ramach miesięcznej obsługi usługi księgowe są ustalone na poziomie rynkowym i są uzależnione w głównej mierze od liczby dokumentów. Usługi prawno-doradcze wyceniane są odrębnie i nie mają wpływu na wysokość miesięcznej opłaty za obsługę księgową.