Blog

Ceny transferowe pozostałe limity

W poprzednim wpisie wspomniałem, ze podmioty powiązane nie są jedyną grupą podmiotów, na których ciąży obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ustawy podatkowe wskazują dwie kolejne grupy podmiotów, na których taki obowiązek ciąży. Pierwsza grupa to podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł. Listę krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określa rozporządzenie ministra finansów i na tej liście, poza egzotycznym krajami, można znaleźć m.in.  takie państwa jak Księstwo Andory, Księstwo Monako czy Hongkong.

Druga grupa podmiotów, zobowiązana do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych to podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. W tym miejscu należałoby się zastanowić jak interpretować zapis „jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową”. Ustawodawca w art. 23za ust.1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11o ust.1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, ze rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, o których mowa w ust. 1a, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy ustaleniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do dochowania należytej staranności. Analizując przepisy ustawy można zastanowić się nad sytuacjami ocierającymi się o absurd. Wyobraźmy sobie taką sytuację:

Prowadzisz spółkę z o.o. o profilu handlowym. Główne rynki zbytu to kraje UE i tylko z podmiotami z UE dokonujesz transakcji handlowych. Jednym z twoich odbiorców jest podmiot mający siedzibę na terytorium Niemiec. Wartość sprzedaży do tego podmiotu  w roku podatkowym przekroczyła 500 000 zł. Niemiecki podmiot to duża spółka, która w każdym roku najlepszym pracownikom funduje wyjazd na wyścig formuły 1 do  Monako. I w tym momencie zaczynasz zadawać sobie pytania: Skąd mam wiedzieć, że mój kontrahent ufundował najlepszym pracownikom wyjazd na wyścig formuły 1 do Monako, w wyniku czego miałem obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ? Łatwo też sobie wyobrazić podróż naszego kontrahenta samolotem z przesiadką w Hongkongu. W czasie oczekiwania na samolot nasz kontrahent dokonał transakcji, za które zapłacił kartą firmową. W takiej sytuacji ponownie zaczynamy się zastanawiać, skąd mamy o tym wiedzieć. Zdaniem autorów wskazanych przepisów polski przedsiębiorca ma wiedzieć wszystko o swoich kontrahentach, a jak nie wie jest to wynik jego lenistwa i nie dochowania procedur należytej staranności. Absurdalnych przykładów można byłoby mnożyć więcej. Z mojej strony zachęcam podmioty, które w handlu zagranicznym z danym kontrahentem przekraczają kwotę 500 000 zł do wdrożenia procedury podatkowej mającej na celu udowodnienie dochowania procedur należytej staranności, w wyniku której obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych zostałby ograniczony.

Przekroczenie jakiego limitu rocznych transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania/siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową zobowiązuje do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych?

Limit rocznych transakcji wynosi 100 000 zł.

W jakim terminie należy sporządzić lokalną dokumentacje cen transferowych?

Co do zasady, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziewiątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego.

Udostępnij: