Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Kujawa Group Kancelaria Doradztwa Podatkowego Przemysław Kujawa informuję, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( zwane dalej RODO).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Kujawa Group Kancelaria Doradztwa Podatkowego Przemysław Kujawa z siedzibą w 85-231 Bydgoszczy przy ulicy Królowej Jadwigi 18, o nr NIP 556 255 85 14. W celu skontaktowania się z administratorem danych osobowych proszę o maila na adres: kancelaria@kujawagroup.com

Jakie prawa przysługują Państwu zgodnie z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia danych, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania oraz częściowego lub całkowitego usunięcia.

W jakim celu przetwarzamy państwa dane osobowe?

Cel gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych to realizacja usługi doradztwa podatkowego, usług rachunkowo-księgowych oraz zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie czynności przed jej zawarciem na żądanie Państwa (zgodnie z art.6 ust. 1 b RODO),

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi/umowy zawartej z administratorem danych oraz upływu przedawnienia roszczeń z nią związanych, tj. na okres 10 lat. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach prawa podatkowego.

Dziękuje za zaufanie, jakim obdarzyli państwo naszą firmę.

Przemysław Kujawa doradca podatkowy nr 13 901